miércoles, 11 de diciembre de 2013


Sabieu que tenim uns cosins que aconsegueixen viure en pau, en societats governades per les aliances entre femelles, i harmonitzades pel joc i la generosa pràctica del sexe? Aquests cosins germans s'anomenen bonobos, i compartim més d'un 98% del nostre genoma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario